REMOTE SUPPORT

Vertaling Excel-functies Nederlands - Engels

Home / FAQ / Vertaling Excel-functies Nederlands - Engels

Vertaling van enkele veelgebruikte Excel functies

Onderstaand vindt u een lijst met enkele veelgebruikte Excel functies in Nederlands en het Engelse equivalent:

NEDERLANDS ENGELS OMSCHRIJVING
AANTAL COUNT Telt het aantal getallen in de argumentenlijst
AANTAL.ALS COUNTIF Telt het aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan een bepaald criterium
ABS ABS Geeft de absolute waarde van een getal
ALS IF Kiest tussen twee expressies afhankelijk van een logische expressie
ASELECT RAND Geeft een willekeurig getal tussen 0 en 1
BEGINLETTERS PROPER Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter
CORRELATIE CORREL Geeft de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen
DAG DAY Geeft uit een datum de dag van de maand
DATUM DATE Stelt datum samen uit: jaar, maand, dag
EN AND Geeft WAAR als alle argumenten WAAR zijn
GEMIDDELDE AVERAGE Geeft het gemiddelde van de argumenten
HOOFDLETTERS UPPER Zet tekst om in hoofdletters
HORIZ.ZOEKEN HLOOKUP Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de gevonden waarde in de opgegeven rij
LENGTE LEN Geeft het aantal tekens in een tekenreeks
MAX MAX Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten
MIN MIN Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten
SOM SUM Telt de argumenten op
SOM.ALS SUMIF Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium
SOMMEN.ALS SUMIFS Berekent een voorwaardelijke som aan de hand van meerdere criteria.
SPATIES.WISSEN TRIM Verwijdert de spaties links en rechts van de tekst
VANDAAG TODAY Geeft de huidige datum
VERT.ZOEKEN VLOOKUP Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de waarde in de opgegeven kolomOp zoek naar een andere functie? Hier vindt u een uitgebreide lijst van Excel functies.

Like us on Facebook


Terug naar overzicht

Recente nieuwsberichten