REMOTE SUPPORT

Een privé pc als voordeel in natura

Home / Nieuws / Een privé pc als voordeel in natura
Een privé pc als voordeel in natura
 
Een privé pc als voordeel in natura
21 oktober 2014 , in Alles, Klanten

Wat is het pc privé plan

In België bestaat er een regeling als je als werkgever je personeel financieel wil steunen bij de aankoop van een privécomputer. Dit project kreeg de naam ‘pc-privéplan’. Een leuke incentive naar eindejaar toe.

In het pc-privéplan mag een werkgever 60 procent van de aankoopprijs van een privécomputer belastingvrij terugbetalen aan zijn werknemers. Ook de aansluitings- en abonnementskosten van een internetabonnement mogen voor 60 procent vergoed worden. Concreet kan de werkgever die tussenkomst volledig als bedrijfskost aftrekken en ook de werknemer wordt er niet op belast.

Er zijn een aantal voorwaarden

  • De werkgever moet een formeel pc-privéplan organiseren binnen het bedrijf en dat plan moet opengesteld (maar niet verplicht) worden voor alle werknemers uit de personeelscategorie waarvoor het plan werd opgemaakt (vb. bedienden, kaderleden,…), maar als individueel extralegaal voordeel kan deze regeling geen dienst doen.
  • In het pc-privéplan moet duidelijk omschreven worden welke pc, randapparatuur en printer, internetaansluiting en -abonnement en software voor vergoeding in aanmerking komen. Bovendien is de werknemer verplicht om minstens twee van de opgesomde onderdelen samen aan te kopen om van de fiscale voordelen te kunnen genieten.
  • Het maximale bedrag dat belastingvrij kan terugbetaald worden is gelimiteerd.