REMOTE SUPPORT

Het Raster start nieuw project: KlASSikaal

Home / Nieuws / Het Raster start nieuw project: KlASSikaal
Het Raster start nieuw project: KlASSikaal
 
Het Raster start nieuw project: KlASSikaal
17 februari 2016 , in Alles, Klanten
Af en toe mag er ook al eens over iets anders dan IT gepraat worden. En dan liefst over belangrijke dingen. In dit nieuwsbericht lichten we graag Accel-klant Het Raster en het nieuwe project klASSikaal toe.
 

Over Het Raster

Het Raster vzw biedt begeleiding aan personen met autisme. Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis en kan leiden tot beperkingen die de deelname aan het maatschappelijk leven bemoeilijken. Mensen met autisme ondervinden vaak moeilijkheden bij het groeien naar een bevredigende levenskwaliteit. Het doel van de begeleiding van Het Raster is dan ook het teweeg brengen van een veranderingsproces zodat de levenskwaliteit aan waarde en waardigheid kan winnen.

Nieuw project

In het kader hiervan start Het Raster in 2016 met het project klASSikaal . Sinds 1 september is binnen onderwijs het M-decreet van kracht, wat impliceert dat zoveel mogelijk kinderen met een beperking, en dus ook kinderen met autisme, les moeten kunnen volgen in het gewoon onderwijs.

Met het project klASSikaal wil Het Raster een vormingsaanbod doen aan scholengroepen en leerkrachten om op een interactieve manier kennis te maken met autisme en hen meer inzicht te bieden in de specifieke manier van denken van kinderen met autisme. Het Raster wil op zoek gaan naar wat dit betekent in het klasgebeuren en hoe je hier best mee kan omgaan. Verder reikt Het Raster manieren aan om de eigenheid van de leerling met autisme te ontdekken en hoe je op een auti-vriendelijke manier kan lesgeven.

Via bijkomende fondsen kan Het Raster deze vorming tegen een zeer lage kostprijs aanbieden voor scholen en kunnen ze voldoende literatuur en hulpmiddelen aankopen om leerkrachten hiermee kennis te laten maken. Als leerkrachten goed weten hoe ze hiermee om kunnen gaan, kan dit voor heel wat kinderen met autisme een verschil maken.
 

Andere projecten

Het Raster heeft ook nog andere projecten waarmee ze bezig zijn zoals bijvoorbeeld een trainingsprogramma voor ouders met jonge kindjes (ImPact), de verdere ontwikkeling van de Autitheek, grootouderwerking,…

Het Raster steunen

Het Raster wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend en gesubsidieerd voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en ondersteunt jaarlijks meer dan 1000 cliënten.

De subsidies zijn echter enkel voldoende om de basiswerking te dragen.  Daarom is Het Raster steeds op zoek naar bijkomende fondsenwerving.  Want enkel dankzij deze extra middelen kunnen ze een kwalitatieve hoogstaande werking garanderen en inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Steunt u, net als Accel ook, Het Raster?
Contacteer Erik Buelens:
Tel: 03 830 35 89
Gsm: 0497 06 57 36
E-mail: erik.buelens@hetraster.be