HULP OP AFSTAND

Privacy en gebruik cookies

Home / Privacy en gebruik cookies

Privacy

Accel neemt uw privacy serieus. Onderstaande principes beschrijven hoe wij uw privacy in acht nemen:
  1. De (persoonlijke) gegevens die u op onze website verstrekt, zullen altijd op een eerlijke manier gebruikt worden en niet doorgegeven worden aan 3de partijen. 
  2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen en wat we ermee doen.
  3. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij samen met u werken aan een oplossing van die ongerustheid.
  4. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie te beschermen tegen misbruik en deze te beveiligen.
  5. Wij zullen voldoen aan de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming en regelgeving. In gevallen waarin wetgeving voor gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van uw gegevens.

Gebruik van cookies

Accel maakt op de website gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om statistieken van onze website bij te houden (in dat geval worden gegevens anoniem verwerkt). Als u dit niet wil kan u in uw browser altijd uw privacy instellingen wijzigen zodat er geen cookies worden bijgehouden. Meer informatie over cookies.