Privacy Policy

Transparant over uw Privacy

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 januari 2020.

Accel maakt gebruik van cookies en overige technieken om uw privacy te borgen. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij je zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door www.accel.be.

Cookiebeleid

Welke persoonsgegevens worden bewaard

Welke persoonsgegevens worden bewaard?

Om een doeltreffende dienstverlening te verzorgen worden onderstaande persoonsgegevens van eindgebruikers bij de bedrijfsklanten geborgd in de systemen van Accel:

 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Geslacht
 • Taal
 • Beroepsadres
 • Telefoonnummer
 • Gsm-nummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Indien online beschikbaar gesteld door de eindgebruiker:
  • Foto
  • Koppeling naar LinkedIn profiel
  • Koppeling naar Facebook profiel
 • Door Accel geborgde persoonsgegevens van klanten

Waarom worden persoonsgegevens bewaard?

Waarom worden persoonsgegevens bewaard?

Er zijn verschillende redenen waarom dergelijke persoonsgegevens bewaard worden:

 • Het onderhouden van klantrelaties
 • Registraties voor events, seminaries, opleidingen, webinars, …
 • Communicatie over het verloop van support gerelateerde issues: Voor meer informatie over het ticketsysteem waarin deze gegevens worden bijgehouden kan u contact opnemen met de DPO van Accel (Raf Arts).
 • Communicatie met betrekking tot verkoop, facturatie, algemene informatie, klachten, vacatures
 • Marketing doeleinden zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen, opleidingen, seminaries

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

Voor een meer gedetailleerd overzicht over de gegevens die verzameld worden en waar deze worden opgeslagen, heeft Accel in regel met de GDPR-wetgeving een dataregister aangelegd. Een afschrift van het dataregister kan aangevraagd worden bij de DPO (Raf Arts).

Delen van persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens welke Accel ons werden verstrekt worden altijd op een eerlijke manier gebruikt en nooit doorgegeven aan 3de partijen. In voorkomend geval dat Accel een product of dienst aanbiedt in samenwerking met een andere partij kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden, doch enkel in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Rechten van de verstrekker

Rechten van de verstrekker

Accel garandeert transparantie en onderstaande rechten voor alle dataverstrekkers:

 • Recht op informatie: de geborgde persoonsgegevens zijn ter zake dienend en worden enkel gebruikt voor de uitvoering van een overeenkomst. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van die doeleinden.
 • Recht op inzage: Basisinformatie kan geraadpleegd (en gewijzigd) worden via het klantenportaal. Op aanvraag worden ze in een eenvoudig leesbaar formaat bezorgd.
 • Recht op verbetering
 • Recht om toestemming in te trekken
 • Recht op vergetelheid
 • Recht om verwerking te beperken of gegevens over te dragen
 • Recht van verzet
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde beslissingen op basis van profilering. Zodoende wordt er ook gebruik gemaakt van inschrijf- en uitschrijfopties voor algemene communicatie en direct marketing

De DPO (Raf Arts) staat steeds ter beschikking om één of meerdere van deze rechten te doen gelden.