REMOTE SUPPORT

E-gezondheid naar hoogste versnelling in 2018

Home / Referenties / E-gezondheid naar hoogste versnelling in 2018
Aalmoezenier Cuypers

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil alle witte en groene doktersbriefjes tegen 2018 afschaffen en vervangen door een elektronische versie. Het digitaliseren van de briefjes maakt deel uit van een groter plan van e-gezondheid. Zo is de minister ook voorstander van een elektronisch zorgdossier voor elke Belg. Woon- en Zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers uit Stabroek (Antwerpen) wacht niet af tot de overheid verplichtingen oplegt. Algemeen directeur Jos Grootaers: “Alle administratieve processen voor zorgverstrekking en medicatie verlopen bij ons nu al elektronisch.”

Aalmoezenier Cuypers is met zijn 110 jarig bestaan wellicht het oudste woon- en zorgcentrum van het land. In het centrum is er plaats voor 92 bewoners, exclusief de 41 bewoners van de nieuwe service flats (2014). Er zijn plannen om het centrum nog uit te breiden met 40 bedden, als de overheid de middelen vindt. In het centrum werken een honderdtal medewerkers. De verpleegkundigen van het centrum maken gebruik van mobiele digitale zorgkarren, die uitgerust zijn met een thin client en een elektronisch medicatiesysteem. De zorgverstrekkers kunnen hier op inloggen en de administratie meteen afhandelen in de kamer van de bewoner.

Elektronisch zorgdossier

Jos Grootaers heeft al 39 jaar ervaring in de sector, waarvan de laatste 19 jaar in het woon- en zorgcentrum Aalmoezenier Cuypers. Hij staat erg positief tegenover de digitale golf in de zorgsector. “Als IT is afgestemd op de verpleegkundige praktijkvoering is ze een hulpmiddel om zorgen beter te plannen, te controleren, te evalueren en bij te sturen. Zowel voor onze eigen medewerkers als voor de overheid. Een elektronisch zorgdossier is hiervan een goed voorbeeld. Toegegeven: alles elektronisch registreren zorgt voor extra werklast bij de zorgverstrekkers, maar het biedt grote voordelen voor kwaliteitsbewaking en kostencontrole.”

Elektronisch medicatiesysteem

Nochtans zijn de zorgkarren die ook uitgerust zijn met een elektronisch medicatiesysteem er niet in de eerste plaats gekomen om elektronische zorgdossiers mogelijk te maken. Jos Grootaers: “We zochten vooral een kostefficiënte oplossing voor de ‘unit doses medicatie’, die de overheid voorschrijft. We mogen de medicatie voor onze bewoners immers niet meer bestellen per doos, maar moeten bestellen per dosis die wordt toegediend. Een gigantische administratie die uiterst secuur moet gebeuren… en dus drong digitalisering zich op. En zo maakten we bijna logisch de stap naar het elektronisch zorgdossier.”

Eén IT-partner

Jos Grootaers beklemtoont meermaals hoe belangrijk een IT-partner is die zich kan verplaatsen in de leefwereld van de gebruiker. “We willen niet horen wat de mogelijkheden van IT zijn, wel wat er uitvoerbaar is binnen onze noden en wensen om kostefficiënter te werken en kwaliteitscontrole te bevorderen. Accel begrijpt dit perfect, en brengt ook ervaringen mee van andere woon- en zorgcentra. Dat we al onze IT-noden in handen kunnen leggen van één partner en niet met meerdere partijen aan tafel moeten zitten, is voor ons ook een groot voordeel.”

Veilig in de cloud

E-gezondheid in de cloud is voor Jos Grootaers ook geen discussiepunt. “Natuurlijk was ik in het begin ook enigszins sceptisch. Maar het is zoveel betrouwbaarder en veiliger. Dankzij de cloud moeten we ons geen zorgen maken over opslagcapaciteit of verlies van data. Ons centrum ligt dichtbij de Antwerpse haven, waardoor stroompieken en lockdowns een reëel gevaar zijn. Daar willen we op elk moment op voorbereid zijn. Dat zijn we ook, dankzij Accel.”