REMOTE SUPPORT

Is uw business continuïteit gegarandeerd?

Home / Referenties / Is uw business continuïteit gegarandeerd?
Accel

U bent gehackt? Denk niet dat u veilig zit omdat u een back-up hebt.

Elk jaar zijn heel wat bedrijven het slachtoffer van een ernstige computerpanne. Volgens sommige bronnen (Nieuwsbrief Vlaamse Ondernemer, 2014) zijn het er zelfs acht op tien. Door stroomuitval, menselijke vergissingen, calamiteiten zoals brand of overstroming,… en niet in het minst door cyberaanvallen. Sommige bedrijven zijn er zich nog niet bewust van dat de aanvaller al in huis zit en gewoon nog het juiste moment afwacht om toe te slaan. “Tot een half miljoen Belgische computers zijn in handen gevallen van criminelen en worden gebruikt voor cyberaanvallen, zonder dat de eigenaars dat weten” (Nieuws van 9 september 2016) En u? Bent u er klaar voor? Weet u zeker dat u goed voorbereid bent en weet u met zekerheid na hoeveel tijd u opnieuw operationeel bent, wat er ook moge gebeuren.


Vrijwel alle organisaties krijgen wel eens te maken met een probleem waardoor zij zijn aangewezen op de back-up van hun bedrijfsgegevens. De productie komt stil te liggen, leveringen worden vertraagd, afspraken met de klant kunnen niet worden nageleefd en het imago van de onderneming kan worden geschaad.

RTO en RPO

Marc de Swaef: “Risico’s zijn nooit volledig uit te sluiten en niet elk bedrijf is even afhankelijk van zijn data en bedrijfsapplicaties. Elk bedrijf moet voor zichzelf uit maken welke mate van dataverlies aanvaardbaar is (RPO) en wat de aanvaardbare ongeplande downtime is (RTO). RPO staat voor Recovery Point Objective en kan je heel eenvoudig omschrijven als de intervaltijd tussen twee back-ups. Als je om het uur een back-up maakt van alle data, ben je maximaal de data van het laatste uur kwijt. Maar daarbij komt dan nog de recovery time objective (RTO): de tijd waarbinnen de applicatie weer beschikbaar moet zijn. Risico-inschatting is hier het codewoord.”

RTO Accel: 30 minuten

Stel dat Accel het slachtoffer wordt van een brand, een stroompanne of een cyberaanval? “Dan zijn we maximaal een half uur aan data kwijt”, verzekert Marc De Swaef. “Al onze gegevens en onze operationele software staat in de cloud en er wordt om het half uur een image kopie gemaakt van de data. Onze RPO bedraagt dus maximaal 30 minuten omdat we rechtstreeks op een andere server kunnen overschakelen. Ik wil hierbij ook opmerken dat onze data in een datacenter zitten, wat sowieso al een veel veiligere omgeving is dan een doorsnee bedrijfsomgeving.”

RPO Accel: 4 uur

“Maar stel dat het noodlot echt toeslaat. Dat er een krachtige cyberaanval komt waarbij alle data, ook de back-ups, geïnfecteerd zijn? Marc De Swaef: “Dan moeten we terugvallen op een andere oplossing waarbij we elke nacht een kopie nemen naar een datacenter op een andere locatie. In dat extreme geval zijn we de data van een dag kwijt. Daarbij moeten we nog een opstarttijd van vier uur rekenen, omdat we de data opnieuw op een server moeten installeren.”

Wat is uw Business Conitinuïteit?

Waar het dus om draait is niet de vraag of u een back-up hebt, maar hoe lang het duurt alvorens u weer operationeel bent. Wat is de intervaltijd tussen twee back-ups? Bent u er zeker van dat die back-up foutloos is en dus een echte image is van uw originele data? Bent u er ook zeker van dat die back-up wel gebeurt? Worden uw data ook op een externe locatie bewaard? Test u regelmatig hoelang het duurt om op een server op te starten op een andere locatie?
Marc De Swaef: “Elk bedrijf moet zich goed bewust zijn van de risico’s en in plan kunnen beschrijven welke business continuïteit noodzakelijk is. Het ultimum is natuurlijk dat een bedrijf offsite een back-up heeft van de servers die dan op hun beurt geback-upt worden op een virtuele server. Dan ben je op een half uur tijd weer operationeel. Maar data en bedrijfsapplicaties zijn niet in elk bedrijf even kritisch. We doen daarom een risicoanalyse, waarbij het bedrijf zelf keuzes kan maken over risiconiveau en gewenste bedrijfszekerheid.”


Neem niet langer onnodige en ongeoorloofde risico’s. Maak een afspraak met Accel voor het opstellen van een Business Continuïteitsplan. We werken een voorstel uit op maat van uw noden.

 
Andere referenties
Onze klanten getuigen
Stel dat Accel het slachtoffer wordt van een brand, een stroompanne of een cyberaanval? Dan zijn we maximaal een half uur aan data kwijt